X

WGA-hiaat verzekering

15-11-2017  |

Het Fonds Collectieve Belangen voor de vleessector en de vleeswarenindustrie heeft met Aegon uitgebreid onderhandeld over de voorwaarden voor de voortzetting van de mantelpolis WGA-hiaat verzekering. Het fonds is in deze onderhandelingen bijgestaan door het bestuur van Savlex.

De onderhandelingen hebben geresulteerd in de volgende afspraak:
De mantelovereenkomst wordt verlengd voor een periode van 3 jaar tegen een premie van 0,32% van de loonsom, een ruime verlaging t.o.v. de huidige premie. Deze verlaging van de premie komt mede door meevallende instroomcijfers. De overige voorwaarden blijven gelijk. De voorwaarden met betrekking tot de premieverrekening inzake de WIA verzekering zijn geregeld in de cao voor de vleeswarenindustrie in art. 35 en in de cao voor de vleessector in art. 51. Houd rekening in uw administratie met het nieuwe percentage.

Vergeet u niet te checken of u dit geregeld heeft voor uw werknemers? Wij wensen u een goede decembermaand toe!

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer