X

Meer werkgevers pakken stress op het werk aan

15-11-2017  |

Tijdens de Week van de Werkstress maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe cijfers bekend over de aanpak van werkstress. Het aandeel van werkgevers met beleid tegen werkstress is gestegen van 69% in 2014 naar 77% in 2016.

Steeds meer werkgevers voeren beleid tegen werkstress. Dat blijkt uit de factsheet van TNO (pdf) die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verspreidde in de Week van de Werkstress van 13 november tot en met 16 november 2017. Beleid tegen stress op het werk is nodig, want het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2016 op 30 dagen. Tien jaar geleden was dat nog 24 dagen per uitgevallen werknemer.

Beleid opstellen tegen werkstress met arbocatalogus
Één op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten en 44% van de werknemers  vindt dat de werkgever maatregelen moet nemen tegen werkstress. Verzuim door werkgerelateerde stress brengt hoge kosten met zich mee, omdat werknemers die uitvallen door psychische klachten gemiddeld een maand afwezig zijn. Beleid tegen werkstress kan uitval voorkomen. Organisaties uit branches met een arbocatalogus kunnen deze gebruiken om dit beleid op te stellen.

Verzuim door langdurige blootstelling door PSA
Werkstress is een gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen agressie en geweld, discriminatie (tool), (seksuele) intimidatie, pesten en werkdruk. Langdurige blootstelling aan PSA kan leiden tot verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Volgens artikel 3 van de Arbowet moet de werkgever beleid voeren tegen PSA. Hij moet de risico’s van PSA opnemen in de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en is daarnaast verplicht maatregelen te treffen om het risico weg te nemen of te beperken.

Wil je weten of je werkdruk gezond of te hoog is? Dan kun je de Individuele Werkdrukscan doen. Zie je signalen van werkdruk bij een collega, of in een team? Geef dan de link van de test eens aan die medewerker. Dan kan diegene zelf kijken wat er bij hem speelt. De test geeft een indicatie van werkdruk, de gevolgen ervan en tips wat over wat te doen bij een te hoge werkdruk.

Meer over werkdruk kunt u lezen in de arbocatalogus Vleessector of Vleeswarenindustrie.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer