X

Is uw RI&E in orde?

20-04-2017  |

Week van de RI&E

Van 12 juni tot en met 16 juni 2017 vindt de Week van de RI&E plaats. Dit jaar wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de risico-inventarisatie en -evaluatie biedt voor de ondernemer. Maar de RI&E is er ook en vooral voor werknemers.

Slechts 45% van de organisaties die verplicht zijn een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben, beschikken daadwerkelijk over een actuele RI&E. Een week lang aandacht voor de RI&E kan dus geen kwaad. Het thema van de derde Week van de RI&E die plaatsvindt van 12 juni tot en met 16 juni 2017 is ‘De RI&E als onderdeel van zakelijk succes’. De nadruk ligt deze keer op de mogelijkheden voor de organisatie en de werkgever. Een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer tevreden werknemers en een hogere productiviteit.

Betrokkenheid werknemers goed voor veiligheid

De arboverantwoordelijke en de ondernemingsraad (OR) kunnen de Week van de RI&E natuurlijk ook aangrijpen om in de eigen organisatie aandacht te vragen voor de RI&E. Moet er nog een RI&E opgesteld worden of is de huidige aan actualisatie toe, betrek daar dan vooral de werknemers bij. Dat vergroot het draagvlak en dat komt de veiligheid op de werkvloer ten goede. Bij de RI&E hoort het plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te verminderen. Bepalen wat er eerst moet gebeuren en op welke manier is een stuk makkelijker als werknemers betrokken zijn geweest bij de ideeën.

RI&E in de vleessector en de vleeswarenbranche

Voor de vleessector en de vleeswarenbranche is een speciale branche RI&E gemaakt. Deze is te gebruiken door alle bedrijven die aangesloten zijn bij de vleessector en de vleeswarenbranche. Zonder RI&E is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico's binnen het bedrijf en er ontbreekt een structurele aanpak hoe risico's bestreden moeten worden. "Een volledige en actuele RI&E is bovendien van groot belang als de inspectie SZW verschijnt na een bedrijfsongeval, en bij aansprakelijkheidszaken"

In de eerste week van mei wordt zowel de software als ook de vragenlijst ge-update. Heeft u behoefte aan meer uitleg over de RI&E, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Sociaal Secretariaat.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer