X

Knelpunten uit de RIE

25-08-2016  |

De sector beschikt over een goedgekeurde branche RIE. Het Sociaal Secretariaat kan sinds kort informatie halen uit de ingevulde RIE’s. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar een of meerdere specifieke gebruikers. Het systeem genereert rapportages en op deze wijze wordt het voor de branche wel inzichtelijk waar het meeste werk aan de winkel is op het gebied van arbo. Wij hebben een rapport opgevraagd van de top 10 knelpunten. We hebben daarbij het systeem doorzocht op alle aanwezige RIE’s en ook specifiek onder de al afgeronde RIE.

Een aantal zaken vallen op:
In beide overzichten komen we tegen dat er onvoldoende passende voorlichting en instructie wordt gegeven over de Arboaspecten en plichten van medewerkers. In het overall overzicht vinden we een tweetal opmerkingen over de organisatie van de bedrijfshulpverlening: geen bedrijfsnoodplan en onvoldoende getrainde bhv-organisatie. Wij zien ook twee keer een melding over onvoldoende veilige lintzaag of handcirkelzaag of beide machines worden niet op een veilige wijze gebruikt.

Uw situatie checken? Controleer uw RIE hier! 

Veilig werken blijft aandacht vragen, kijk daarom regelmatig in de arbocatalogus.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer