X

Ergonomisch bordes

Datum laatste wijziging: 22-03-2018

Intro / algemeen

 • Een bordes dat hydraulisch of pneumatisch op- en neer bewogen kan worden door middel van voetbediening. Ook kan het bordes horizontaal bewogen worden.

 

Activiteiten

 • Slachthandelingen zoals onthuiden, uitnemen van organen, splijten en zagen.
 • Handelingen waarbij regelmatig de werkhoogte aanpassen wenselijk / noodzakelijk is.

Links

Wensen


 

Specificaties

Technische gegevens

 • Bewegende delen moeten zijn afgeschermd.
 • Machine moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan NEN-EN 12100.
 • Voorkom valgevaar (zie richtlijn bordessen)
 • Afhankelijk van de sector / werkzaamheid waar het bordes toegepast gaat worden.
 • Een geheel roestvrij-stalen werkbordes bestaande uit twee kolommen die op de vloer worden bevestigd.
 • Hoogteverstelling d.m.v. een hydraulische of pneumatische cilinder.
 • De bordesvloer is uitgevoerd met een rooster evenals drup- en lekwateropvang met afvoer.
 • Het bordes dient waar noodzakelijk voorzien te zijn van leuningen / hekwerk.
 • Het bordes kan worden voorzien van een schortendouche, geïntegreerde handwasunit; messensterilisator; handdoek- en zeepdispenser.
 • Diverse uitvoeringen mogelijk: van individuele medewerker tot meerdere medewerkers.

Randvoorwaarden voor gebruik

 • Vloerbelasting.
 • Veilige transportroutes op en af het bordes.
 • Daar waar noodzakelijk dient doelmatig leuning- en hekwerk aangebracht te zijn.
 • Voorschriften en instructies over veilig werken op / rondom het bordes o.a. 'verbod onder in gebruik zijnde werkbordes te lopen of zich te bevinden'.
 • Periodieke keuring bordes volgens voorschrift leverancier.

Invoeringstermijn

 • Middellange termijn.

Effecten

Arbo effecten

 • Ergonomische werkomstandigheden.
 • Het kunnen aannemen van functionele werkposities en optimale werkhoudingen: werken met rechte rug, binnen acceptabele reikwijdtes.
 • Medewerker kan juiste positie aannemen afgestemd op de werktaak en eigen lichaamslengte.
 • Mogelijkheid voor ophangen hulpgereedschap zoals balancer met handgereedschappen (zaag, luchtmessen e.d.).

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Gemakkelijk reinigbaar.
 • Snel en gemakkelijk aanpassing van de werkhoogte.
 • Optimale hygiëne.
 • Efficiënter werken.
 • Werksnelheid omhoog.
 • Minder fysieke klachten bij medewerkers.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers

 • Benodigde ruimte t.g.v. afmetingen.
 • Mogelijk veiligheidsrisico (valgevaar; knelgevaar onder werkbordes).
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer