X

Hepatitis E virus

Datum laatste wijziging: 26-01-2016

Intro / algemeen

Het hepatitis E virus komt in het maagdarmkanaal van allerlei zoogdieren voor. Er zijn nog enige onzekerheden over de relevante overdrachtsweg/transmissieroutes voor de mens. De orale transmissieroute wordt vooralsnog meest relevant geacht. Bij een meerderheid van de infecties verloopt de ziekte symptoomloos. Bij de overigen treden symptomen als koorts, gevoel van zwakte, vermoeidheid, verlies van eetlust, misselijkheid en braken op.

Met name varkens kunnen drager zijn van Hepatitis E. In hoeverre Hepatitis E ook daadwerkelijk een risico vormt voor medewerkers van slachthuizen is nog niet veel bekend, maar voorzichtigheid is geboden.

Voor medewerkers in slachthuizen is goede (hand)hygiëne een belangrijke maatregel om besmetting tegen te gaan.

Links

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer