X

Tetanus / Clostridium tetani

Datum laatste wijziging: 26-01-2016

Intro / algemeen

Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, waarvan de sporen veelvuldig te vinden zijn in mest, de grond, en straatvuil. Infecties kunnen bij ongevaccineerde mensen optreden als er bijvoorbeeld besmette mest of straatvuil in een open wond(je) terecht komt, of door een dierenbeet. De ernst van de ziekte is afhankelijk van de wond en de hoeveelheid vuil dat erin terechtgekomen is. Ziekteverschijnselen bestaan uit het verstijven van de spieren, meestal beginnend bij het gezicht of plaats van infectie. Vervolgens kunnen de ademhalingsspieren aangetast worden, en de ledematen. De ziekte kan een dodelijke afloop hebben, maar er kan ook volledig herstel plaatsvinden na enkele weken.

Medewerkers in slachterijen kunnen risico lopen op besmetting met de bacterie bij het oplopen van een wond tijdens het werk, waar bijvoorbeeld vuil in terecht komt. Vaccinatie tegen tetanus is mogelijk, en is aan te raden, zeker bij het oplopen van een diepe verontreinigde wond, of dierenbeet.

Links

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer