X

Meten van werkdruk in het bedrijf

Datum laatste wijziging: 20-03-2019

Intro / algemeen

Hoe zit het met de werkdruk in het bedrijf? Is de werkdruk gezond, of is hij te hoog? En hoe zit het met de gevolgen? Zijn medewerkers vermoeid of hebben ze andere stress-gerelateerde klachten? Wat zijn de oorzaken en wat kan het bedrijf daaraan doen? De Werkdrukscan ondersteunt het bedrijf om dit in kaart te brengen.

Links

Effecten

De Werkdrukscan geeft zicht op de hoogte van werkdruk en eventuele gevolgen ervan in het hele bedrijf en per afdeling. Tevens geeft het zicht op de oorzaken die een rol kunnen spelen. Het bedrijf krijgt oplossingen uit de arbocatalogus aanbevolen die bij de betreffende oorzaken passen.

Aanpak

Ga als volgt te werk om een meting met de werkdrukscan uit te voeren in je bedrijf:

 • Er is een coördinator in het bedrijf die de werkdrukscan coördineert, bijvoorbeeld  de medewerker HR/personeelszaken of de arbocoordinator/preventiemedewerker.
 • De coördinator vult allereerst een aantal algemene gegevens in (gegevens van het bedrijf, namen van afdelingen, aantal medewerkers enz);
 • Daarna verspreidt hij de vragenlijst onder de medewerkers;
 • Antwoorden worden rechtstreeks in een computer ingevoerd, of met de hand ingevuld en daarna anoniem verzameld. De met de hand ingevulde vragenlijsten worden door de coördinator, of iemand anders ingevoerd in het programma,
 • De coördinator maakt via één druk op de knop een rapportage van de meting

Tips bij gebruik van de werkdrukscan

 • Een goede introductie is het halve werk: Hoe beter de medewerkers weten wat voor vragenlijst ze krijgen en wat ermee gebeurt, hoe gemotiveerder ze zijn de vragenlijst in te vullen. Kondig de vragenlijst van te voren meerdere keren aan en breng ze tijdens de invulperiode meerdere keren onder de aandacht.
 • Je kan in de werkdrukscan afdelingen benoemen. Benoem zorgvuldig de juiste afdelingen.
  • Minstens 10 werknemers per afdeling,
  • Afdelingen zijn logische gehelen (1 leidinggevende, 1 lijn, 1 locatie etc)
 • Er zijn veel manieren te bedenken om de vragenlijsten in te laten vullen. Een paar suggesties:
  • Tijdens een (extra/verlengde) pauze, of overleg (invullen kost +/- 10 min),
  • Thuis via internet met een aparte inlogcode
 • Ga zorgvuldig om met ingevulde vragenlijsten, waarbij vooral de privacy gewaarborgd blijft. Als medewerkers het idee hebben dat de privacy niet goed zit, zullen ze ook niet meewerken.
 • Bekijk vooraf wat je van plan bent te gaan doen met de uitslagen van de meting. Hoe ga je communiceren over de resultaten? Met wie bespreek je de resultaten? En wie betrek je bij het bedenken van eventuele verbeteringen?
 • Maak vooraf een tijdspad
 • Bespreek de resultaten van de werkdrukscan met de afdelingen. Achterhaal het verhaal achter de cijfers en bedenk samen de meest geschikte oplossingen. De werkdrukscan kan ook per afdeling resultaten geven, mits de afdeling en respons groot genoeg is.

Meer info

Het meten van de werkdruk met de werkdrukscan kan een goede manier zijn om aan de wettelijke plicht rond het meten van werkdruk in een RI&E te voldoen. Zie ook de richtlijn Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en werkdrukonderzoek.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer