X

Veel gestelde vragen

Premies Werkhervattingskas 2018 vastgesteld

05-09-2017  |

UWV heeft op 1 september 2017 de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2018 gepubliceerd.
Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur van UWV de premies en parameters vast via het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september. De Belastingdienst stuurt later in het jaar aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premie.

Meer informatie kunt u hier vinden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer