X

Veel gestelde vragen

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Mag een werkgever bij ziekte een wachtdag inhouden?
  • Nee de CAO Vleeswarenindustrie kent geen wachtdagen. De CAO Vleeswarenindustrie is een minimum CAO, waarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken.

 • In een onderneming worden salarissen per periode van 4 weken uitbetaald. Dit gebeurt dus 13 keer per jaar. In sommige jaren is sprake van een 53ste week en is de vraag of de 53ste week apart betaald dient te worden.
  • Gewoonlijk heeft een jaar 52 werkweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53ste week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52x7= 364, maar 365 of 366 dagen heeft. In een 4-wekensystematiek wordt dus ieder jaar een "tekort" opgebouwd van 1 of 2 dagen. Daarom wordt gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar op de kalender een extra 53ste week benoemd. De vraag is nu of deze 53ste week in het geval van periodesalarissen (=4-wekensalarissen) extra moet worden uitbetaald.
   Sociale partners hebben uitgebreid overleg gevoerd over deze kwestie. De in de cao gemelde loontabellen zijn een handreiking aan werkgevers in de sector, maar het staat hen vrij andere tabellen te hanteren, waarbij de cao-tabellen als minimum gelden. Na uitvoerig beraad is vast gesteld dat er in de cao geen wijzigingen in de systematiek zijn afgesproken en dat daarom de bestendige lijn gevolgd moet blijven worden totdat partijen daar andere afspraken over maken. De betaling van de 53e week is daarom afhankelijk van de door werkgever gehanteerde tabellen voor periodesalarissen(= 4-wekensalarissen) en de betaling in 2009, de laatste keer dat het kalenderjaar 53 weken kende.

Home

Denk je aan werken in de Nederlandse vleeswarenindustrie? Dan kies je voor een functie in moderne bedrijven met hygiënische en veilige arbeidsomstandigheden. Wij maken verse voedingsmiddelen van hoge kwaliteit en daar zijn wij trots op. Medewerkers kunnen rekenen op een prima salaris, goede arbeidsvoorwaarden en vele opleidingsmogelijkheden. Als je het aan de mensen zelf vraagt, hebben zij het ook vaak over de gezellige werksfeer. Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en technologische vernieuwingen. De bedrijven bieden je ook alle mogelijkheden om hogerop te komen. De keus is aan jou!

Dagelijks zorgen circa 3.000 mensen in zo’n 100 bedrijven er bijvoorbeeld voor dat ruim 400 miljoen kilo vleeswaren en bacon uit Nederland naar afnemers in de hele wereld geëxporteerd worden.

De waarde van de export bedroeg ongeveer 970 miljoen euro! Deze bedrijfstak levert dus een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de werkgevers en werknemers om een goed en veilig product op de markt te brengen. De vleeswarenindustrie ziet dit als een uitdaging. De Nederlandse vleeswarenindustrie wil namelijk graag zorgen voor een marktgerichte productie van betrouwbare, hoogwaardige  producten van vlees, met respect voor dier, mens en omgeving. Deze website is bedoeld voor iedereen, die in de vleeswarenindustrie werkzaam is en voor iedereen die hier iets meer van wil weten.

 

 

 

Meer informatie over het pensioenfonds kunt u vinden bij

Bij SVO vakopleiding food gaan werken en leren hand in hand.

Branche RI&E Vleeswarenindustrie

Deze website is een gezamelijk initiatief van:
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer